قرمز سبز آبي خاکستري
هركه شما را دوستبدارد، خدا را دوست داشته است، و هركه شما را دشمن بدارد، خدا را دشمن داشته است . [امام هادي عليه السلام ـ در زيارت جامعه ـ]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت