بخش های مرتبط
پيام
چراغ جادو
+ زندگي نامه عارف بزرگ مرحوم حاج ميرزا محمد اسماعيل دولابي آن عارف بزرگ در اشاره اجمالي به سرگذشت سير عرفاني خويش چنين مي فرمود : در ايام جواني همراه پدرم به نجف اشرف مشرف شده بودم . در آن زمان به شدت تشنه علوم و معارف ديني بوده و با تمام وجود خواستار اين بودم که در نجف بمانم و در حوضه تحصيل کنم ؛ ولي پدرم که مسن بود و جز من پسر ديگري که بتواند در کارها به او کمک کند نداشت ، با ماندنم در نجف موافق نبود .
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
چراغ جادو