شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ زندگي نامه عارف بزرگ مرحوم حاج ميرزا محمد اسماعيل دولابي آن عارف بزرگ در اشاره اجمالي به سرگذشت سير عرفاني خويش چنين مي فرمود : در ايام جواني همراه پدرم به نجف اشرف مشرف شده بودم . در آن زمان به شدت تشنه علوم و معارف ديني بوده و با تمام وجود خواستار اين بودم که در نجف بمانم و در حوضه تحصيل کنم ؛ ولي پدرم که مسن بود و جز من پسر ديگري که بتواند در کارها به او کمک کند نداشت ، با ماندنم در نجف موافق نبود .
ساعت دماسنج
علي عليائي
0 امتیاز
0 برگزیده
470 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
علي عليائي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top